Wykonamy dla Państwa pomiary maszyn, urządzeń oraz instalacji elektrycznych i odgromowych.

Zakres badań i pomiarów:

 • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony
  przeciwpożarowej
 • Pomiar Impedancji pętli zwarcia
 • Pomiar Rezystancji Izolacji
 • Pomiary rezystywności gruntów
 • Pomiary rezystancji uziomów pomocniczych
 • Pomiary elektronarzędzi
 • Pomiary spadków napięć
 • Pomiary obrotów na silnikach oraz przewodach zasilających
 • Badania ciągłości przewodów ochronnych
 • próby działania urządzeń różnicowo-prądowych

W Niemczech wykonujemy pomiary:

 • DGUV V3
 • TRBS 1203

Według norm :

 • DIN VDE 0113
 • DIN VDE 0105-100
 • DIN VDE 0701 – 0702

Pomiary w Polsce wykonujemy według norm:

 • PN HD 60364:6
 • PN HD 60364:4-41
 • PN HD 60364:4-41

Używamy urządzeń renomowanych firm europejskich Gossen Metrawatt, Fluke oraz Megger.