Wykonamy dla Państwa pomiary maszyn, urządzeń oraz instalacji elektrycznych i odgromowych.

Zakres badań i pomiarów:

  • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony
    przeciwpożarowej
  • Pomiar Impedancji pętli zwarcia
  • Pomiar Rezystancji Izolacji
  • Pomiary rezystywności gruntów
  • Pomiary rezystancji uziomów pomocniczych
  • Pomiary elektronarzędzi
  • Pomiary spadków napięć
  • Pomiary obrotów na silnikach oraz przewodach zasilających
  • Badania ciągłości przewodów ochronnych
  • próby działania urządzeń różnicowo-prądowych

W Niemczech wykonujemy pomiary:

  • DGUV V3
  • TRBS 1203

Według norm :

  • DIN VDE 0113
  • DIN VDE 0105-100
  • DIN VDE 0701 – 0702

Pomiary w Polsce wykonujemy według norm:

  • PN HD 60364:6
  • PN HD 60364:4-41
  • PN HD 60364:4-41

Używamy urządzeń renomowanych firm europejskich Gossen Metrawatt, Fluke oraz Megger.